ഭാവ ബന്ധമൊടു സത്യരൂപനാം

ദേവ നിന്‍ മഹിമയാര്‍ന്ന കോവിലില്‍

പാവന പ്രഭയെഴും വിളക്കിതാ

സാവധാനമടിയന്‍ കൊളുത്തിനേന്‍


അല്പമെങ്കിലുമതിന്‍ പ്രഭാങ്കുരം

സല്പതേയിരുള്‍ തുരന്നു മെല്ലവേ

ശില്പരമ്യ പദപീഠഭൂവില്‍ നി-

ന്നുല്പതിച്ചു തിരുമെയ്യിലെത്തണെ


സ്ഥേമയാര്‍ന്ന മണിഭൂഷണത്തിലും

തൂമനോജ്ഞ മലര്‍മാല തന്നിലും

ഹേമ വിഗ്രഹമരീചി തേടുമീ

ക്കോമളപ്രഭ വിളങ്ങണെ വിഭോ.


മാറ്റിനിന്‍മുഖരസം മറച്ചിതില്‍

പോറ്റി പുല്ക്കരുതു ധൂമരേഖകള്‍

മാറ്റിയന്ന മണിവാതിലൂടെഴും-

കാറ്റിലാടരുതിതിന്‍ ശിഖാഞ്ചലം.


ചീര്‍ത്തിതിന്നൊളി തെളിഞ്ഞു പൊങ്ങി നെയ്‌-

വാര്‍ത്തിടായ്കിലുമെരിഞ്ഞു മേല്‍ക്കുമേല്‍

നേര്‍ത്തതീശ മിഴിയഞ്ചിടുന്ന നിന്‍-

മൂര്‍ത്തി മുമ്പു നിഴല്‍ നീങ്ങി നില്‍ക്കണേ.

 

മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ -

 

 • അരുവിപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1063 
 • ചിറയിന്‍കീഴ്‌ വക്കം വേലായുധന്‍ കോവില്‍- കൊല്ലവര്‍ഷം 1063
 • വക്കം പുത്തന്‍നട ദേവേശ്വര ക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1063
 • മണ്ണന്തല ആനന്ദവല്ലീശ്വരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1063 കുംഭം
 • ആയിരം തെങ്ങ്‌ ശിവക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1067
 • കുളത്തൂര്‍ കോലത്തുകര ശിവക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1068
 • വേളിക്കാട്‌ കാര്‍ത്തികേയക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1068 മീനം
 • കായിക്കര ഏറത്ത്‌ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1609
 • കരുനാഗപ്പളളി കുന്നിനേഴത്ത്‌ ഭഗവതിക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1070
 • മുട്ടയ്‌ക്കാട്‌ കുന്നുംപാറ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1071 വൃശ്ചികം
 • മുത്തകുന്നം ശ്രീനാരായണമംഗലം ക്ഷേത്രം കൊല്ലവര്‍ഷം -1078
 • കുമരകം ശ്രീകുമാരമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1080
 • തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1083 കുംഭം
 • കോട്ടാര്‍ ഗണപതിക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1084 മീനം
 • ഇല്ലിക്കല്‍ കമ്പിളിങ്ങി അര്‍ദ്ധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1084 മീനം
 • കോഴിക്കോട്‌ ശ്രീകണേ്‌ഠശ്വരക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1085 മേടം 
 • മംഗലാപുരം ഗോകര്‍ണനാഥക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1085 കുംഭം
 • ചെറായി ഗൗരീശ്വരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1087 മകരം
 • ശിവഗിരി ശാരദാമഠം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1087 മേടം
 • അരുമാനൂര്‍ ശ്രീ നയിനാര്‍ദേവക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1088
 • അഞ്ചുതെങ്ങ്‌ ശ്രീ ഞ്ജാനേശ്വരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1090 മീനം
 • ചെങ്ങന്നൂര്‍ സിദ്ധേശ്വരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1090
 • പളളുരുത്തി ശ്രീഭവാനി ക്ഷേത്രം ---കൊല്ലവര്‍ഷം 1091 കുംഭം
 • കണ്ണൂര്‍ ശ്രീസുന്ദരേശ്വരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1091
 • കൂര്‍ക്കഞ്ചേരി മഹേശ്വരക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1092 ചിങ്ങം
 • പെരിങ്ങോട്ടുകര സോമശേഖരക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1094 കുംഭം
 • കാരമുക്ക്‌ ശ്രീ ചിദംബര ക്ഷേത്രം(ദീപപ്രതിഷ്‌ഠ)- കൊല്ലവര്‍ഷം 1096 ഇടവം
 • മുരുക്കുംപുഴ കാളകണേ്‌ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം ( സത്യം, ധര്‍മം,ദയ, ശാന്തി എന്നെഴുതിയ പ്രഭ)- കൊല്ലവര്‍ഷം 1097
 • പാണാവളളി ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1098 മിഥുനം
 • പാര്‍ളിക്കാട്‌ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം- കൊല്ലവര്‍ഷം 1101 മീനം
 • എട്ടപ്പടി ആനന്ദഷണ്‍മുഖക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1102 ഇടവം 23.
 • കളവം കോട്‌ അര്‍ധനാരീശ്വരക്ഷേത്രം ( "ഓം' എന്ന്‌ മത്സ്യത്തില്‍ ആലേഖനം ചെയ്ത നീലക്കണ്ണാടി)- കൊല്ലവര്‍ഷം 1102 ഇടവം 31. 
 • വെച്ചല്ലൂര്‍ ഉല്ലല ഓങ്കാരേശ്വര ക്ഷേത്രം- (കണ്ണാടിപ്രതിഷ്‌ഠ)- കൊല്ലവര്‍ഷം
 • പ്രസിദ്ധമായ കോട്ടയം നാഗമ്പടം ശിവക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1083
 • പാലക്കാട്‌ യാക്കര വിശ്വേശ്വര ക്ഷേത്രം - കൊല്ലവര്‍ഷം 1083

 

By Akhilesh


ദൈവദശകം

ദൈവമേ! കാത്തുകൊള്‍കങ്ങു (Daivame! Kaathukolkangu)
കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളേ; (Kaividathingu njangale)
നാവികന്‍ നീ ഭവാബ്ധിക്കോ- (Naavikan Nee bhavabdhikko-)
രാവിവന്‍ തോണി നിന്‍പദം. (Raavi vanthoni ninpadam.)

ഒന്നൊന്നായെണ്ണിയെണ്ണി ത്തോ- (Onnonnaayenniyennitho-)
ട്ടെണ്ണും പോരുലോടുന്നിയാല്‍ (ttennum porulodungiyal)
നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം (Ninnidum dhrukkupolullam)
നിന്നിലസ്പന്ദമാകണം. (Ninnilspandamaakanam)

അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ (Anna vastrathi muttaathe)
തന്നു രെക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ (Thannu rakshichu njhangale)
ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു (Dhanyarakunna nee yonnu -)
തന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്കു തമ്പുരാന്‍. (Thane njhangalkku thampuran.)

ആഴിയും തിരയും കാറ്റു- (Aazhiyum thirayum kaattum)
മാഴവും  പോലെ ഞങ്ങളും (Aazhavum pole njhangalum)
മായയും നിന്‍മഹിമയും (Maayayum nin mahimayum)
നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം. (Neeyaumennullilaakanam.)

നീയല്ലോ സൃഷ്ട്ടിയും സൃഷ്ടാ- (Neeyallo shrushtiyum shrashtaa-)
വായതും സൃഷ്ടിജാലവും (Vayathum shrushtijaalavum)
നീയല്ലോ ദൈവമേ, സൃഷ്ടി- (Neeyallo daivame, shrushtti-)
ക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും. (Kkulla samagriyayathum)

നീയല്ലോ മായയും മായാ- (Neeyallo maayayum maaya -)
വിയും മായാവിനോദനും (Viyum maayavinodanum)
നീയല്ലോ മായയെ നീക്കി- (Neeyallo mayaye neekki-)
സായുജ്യം നല്‍കുമാര്യനും. (Saayoojjyam nalkumaryannum)

നീ സത്യം ഞാനമാനന്ദം (Nee satyam njhaanamaanandam)
നീ തന്നെ വര്‍ത്തമാനവും (Nee thanne varthamaanavum)
ഭുതവും ഭാവിയും വേറ- (Bhoothavum bhaaviyum vera-)
ല്ലോതും മൊഴിയുമോര്‍ക്കില്‍ നീ. (Llothum mozhiyumorkil nee)

അകവും പുറവും തിങ്ങും- (Akavum puravum thingum)
മഹിമാവാര്‍ന്ന നിന്‍പദം (Mahimaavaarnna ninpadam)
പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങു (Pukazhthunnu njangalangu)
ഭഗവാനേ! ജയിക്കുക. (Bhaghavane, jaikkuka)

ജയിക്കുക മഹാദേവ! (Jayikkuka mahadeva,)
ദീനാവന പാരായണ! (Deenavanaparayana)
ജയിക്കുക ചിതാനന്ദ! (Jaikukka chithananda)
ദയാസിന്ധോ, ജയിക്കുക (Dayasindho, jayikkuka)

ആഴമേറും നിന്മഹസ്സാ- (Aazhamerum nin mahassa - )
മാഴിയില്‍ ഞങ്ങളാകവേ (Mazhiyil njhangalaakave)
ആഴണം വാഴണം നിത്യം (Aazhanam vazhanam nithyam)
വാഴണം വാഴണം സുഖം. (Vaazhanam vaazhanam sukham.)
                                                          (ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്‍)